PROPIETAT I DOMICILI FISCAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini bikeabadesses.com pertanyen al Club Ciclista Bikeabadesses amb domicili a Ctra.Camprodon 34 baixos, 17860 Sant Joan de les Abadesses NIF G55250096

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat del Club Ciclista Bikeabadesses o de terceres persones amb qui el Club Ciclista Bikeabadesses ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. El Club Ciclista Bikeabadesses difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. El Club Ciclista Bikeabadesses adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa del Club Ciclista Bikeabadesses.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. El Club Ciclista Bikeabadesses no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a bikeabadesses.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. El Club Ciclista Bikeabadesses no podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.
El Club Ciclista Bikeabadesses declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. El Club Ciclista Bikeabadesses no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats pel Club Ciclista Bikeabadesses.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Club Ciclista Bikeabadesses informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin al Club Ciclista Bikeabadesses per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers del Club Ciclista Bikeabadesses amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB BIKEABADESSES.COM

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.