FUNCIONAMENT DE LA COMPRAVENDA

1.- OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS.

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, BIKEABADESSES.COM ofereix en cada un dels apartats, segons el tipus de producte de què es tracti informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, BIKEABADESSES.COM es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen als seus clients a través de les seves pàgines web, mitjançant el simple canvi en el contingut de les mateixes. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la webstie de BIKEABADESSES.COM es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, el Club tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

2.- INDICACIÓ DELS PREUS.

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui d’aplicació. Els preus indicats en pantalla seran els vigents en cada moment.

3.- COSTOS D’ENVIAMENT.

BIKEABADESSES.COM realitza una quantitat fixa en concepte de despeses d’enviament, que apareixerà indicada durant el procés de compra.

BIKEABADESSES.COM determinarà en quins productes aplica el cost d’enviament i en quins no, informant-lo en el procés de pagament.

BIKEABADESSES.COM no realitza enviaments fora de la península (Balears, Canàries i Melilla).

4.- DISPONIBILITAT

La disponibilitat dels productes oferts per BIKEABADESSES.COM a través de les seves pàgines web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que BIKEABADESSES.COM ofereix una part de productes de subscripció, els productes físics que ofereix podria estar esgotat en aquest moment que ho sol·licita el client. En aquest cas, BIKEABADESSES.COM remetrà un correu electrònic al client informant de la impossibilitat de donar compliment a la compra.

En aquells articles que no disposem d’estoc a la nostra web li mostrarà l’últim preu al qual s’ha estat venent l’article, en el cas que vostè. Realitzi una sol·licitud de comanda sobre un article no disponible, en el termini habitual de 24 hores (hàbils ). En cas que vostè hagi decidit fer el pagament per avançat d’articles sense estoc i aquests finalment no estiguin disponibles, el nostre departament comercial li confirmarà la seva comanda indicant-li la disponibilitat i preu final del mateix. En el cas que no estigui d’acord amb el termini de lliurament o el preu final del producte i no vulgui comprar-lo, se li retornarà l’import íntegre pagat. Recordeu que si inclou un article sense estoc al costat de articles amb estoc la comanda quedarà retingut fins a la confirmació final de que tots els articles estiguin disponibles per al lliurament.

5.- LLIURAMENT DE LA COMANDA.

Les comandes es lliuraran al seu destinatari, com a norma general, en un termini de 24/48 hores laborables des de la confirmació de la comanda, en la major part de la península, sempre que la comanda hagi estat realitzat pel client, confirmat aquest pel dpt . comercial, i el pagament pel dpt. d’administració de bikeabadesses.com abans de les 16:00 hores. Hi ha la possibilitat de lliurament en terminis majors a 24 hores per a algunes poblacions, adreces amb dificultat d’accés o per causes de força major que impedeixin a l’agència de transport realitzar el lliurament en 24 hores, circumstàncies que són alienes a bikeabadesses.com, recaient per tant tota la responsabilitat en l’agència de transport. No obstant això dit retard no retardarà el lliurament, habitualment, en més de 24-48 hores laborals, podrà realitzar un seguiment del lliurament de la seva comanda a través de la pàgina web del transportista amb la referència que li serà enviada per email en el moment de la sortida de la seva comanda dels nostres magatzems.

Els temps de lliurament de les comandes es veuran directament afectats per la disponibilitat d’estoc dels articles que componen la comanda realitzada pel client. Els possibles retards que puguin tenir lloc seran comunicats per bikeabadesses.com via correu electrònic.

Atenció Molt Important: Qualsevol incidència en la recepció d’un enviament tant per mercaderia que falta com per estar danyada / colpejada s’ha de comunicar a bikeabadesses.com en el termini màxim de 24 hores, després de la seva recepció, en cas contrari bikeabadesses no es farà càrrec de la mateixa.
En signar l’albarà del transportista indiqui qualsevol anomalia en l’embalatge (‘Ull Molt important, tot i que el dany en l’embalatge sigui petit indiqui-ho també’) i estat de les caixes, caixes obertes, colpejades, re precintades, manca d’embalums , etc. El no indicar-ho a l’albarà de transport anul·larà tota possibilitat de reclamar qualsevol falta i/o dany de la mercaderia.
Ha de notificar en el moment del lliurament dels paquets de la seva comanda per l’agència de transports de l’existència de dany a la mercaderia i/o manca, això deixarà oberta l’opció de reclamar al transportista pels danys ocults ocasionats a els paquets rebuts.
En cas de mal a la mercaderia i/o manca d’alguna mercaderia tant de l’interior dels paquets com per embalums que falten, mai tiri els embalatges de les caixes i conservi les etiquetes de transport enganxades a les caixes, per a qualsevol reclamació li seran sol·licitats els embalatges/caixes o fotografies de totes les cares dels embalatges i aquestes etiquetes sense les quals no es podrà realitzar cap reclamació.

La notificació s’ha de fer a través del següent enllaç INCIDÈNCIA.

6.- FORMES DE PAGAMENT.

Hi ha dos modalitats de pagament fixades en la pàgina web perquè el client pugui gestionar la seva comanda. A elecció del propi client.
– Targeta de crèdit: A través del sistema de pagament on line de BANC DE SABADELL.
– Transferència bancària: El client podrà escollir realitzar el pagament de la comanda per transferència. Haurà de prémer a l’enllaç del web “pagament per transferència” i seguir les indicacions que la mateixa pàgina web cita.

7.- POLÍTICA DE DESISTIMENT (DEVOLUCIONS)

BIKEABADESSES.COM compleix amb la normativa vigent. BIKEABADESSES.COM s’acceptarà la devolució d’un article, sempre dins el termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix als contractes amb els consumidors i usuaris subscrits a partir del 1 de Gener de 2016. No vàlid per a empreses i professionals.

Per acceptar la devolució l’article ha de complir les següents condicions:

– Enviar l’article amb el seu embalatge original i protegit amb un embalatge addicional per garantir la seva recepció en perfecte estat.

– Juntament amb l’article s’haurà d’adjuntar una còpia de la factura de la comanda realitzada.

– En cas que l’article retornat no arribi en perfecte estat o amb tots els accessoris, manuals i embalatges originals, BIKEABADESSES.COM es reserva el dret a rebutjar la devolució i tornar a ports deguts al client els articles retornats o a abonar una quantitat inferior a la pagada per la compra del mateix segons decideixi BIKEABADESSES.COM, aquesta segona opció serà comunicada al client i en cas de no ser acceptada li serà retornats els articles al client a ports deguts.

En cas de fer ús de desestiment la devolució en la mercaderia haurà de realitzar-lo a ports pagats a càrrec del client.
Per exercir el dret de desistiment bikeabadesses.com posa a la seva disposició com sol·licitar el desistiment, feu clic aquí.

BIKEABADESSES.COM disposa de fulls de reclamacions a disposició del consumidor.

En cas de problema de transport i realització de comanda connecti amb info@bikeabadesses.com

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, BIKEABADESSES.COM informa als usuaris del seu website que les dades personals recollides pel club mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de BIKEABADESSES.COM, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, BIKEABADESSES.COM informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça Ctra.Camprodon 34 baixos, 17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona).

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.