El club pretén portar a terme entre 4 i 5 activitats anuals englobant totes les seves modalitats; BTT TRAIL, BTT ENDURO, i CARRETERA.