Tot/a participant de la Cavallera assumirà el compliment de la pròpia normativa en el tema de seguretat personal i col·lectiva. El no compliment dels següents requeriments pot suposar la desqualificació del/la participant i tota la responsabilitat passarà a ser seva.
– S’ha de portar el casc posat durant tota la prova. El casc ha de ser homologat per a la pràctica del ciclisme.
– És obligatori portar un bidó, camel back, ampolla, etc…
– S’han de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
– Es recomana portar material de recanvi en cas d’avaria de la bici i/o punxada de les rodes. En els avituallaments no es disposarà d’eines ni material per reparar avaries.
Queda totalment prohibit:
1- Llençar brossa al terra durant tot el recorregut o en qualsevol lloc que no sigui habilitat per a tal ús. En els avituallaments es disposarà de bosses d’escombraries per abocar les deixalles.
2- No fer la totalitat del recorregut o no seguir el camí senyalitzat per l’organització.
– No atendre les directrius que l’organització pugui donar abans de la sortida o durant el transcurs de la prova.
3- No comunicar al control més proper qualsevol accident que hagi observat.
4- Mostrar un comportament agressiu amb altres participants o membres de l’organització.
5- Contravenir les normes generals de convivència, de companyonia esportiva i de respecte a l’entorn natural i humà.
 – Els participants amb un dorsal aliè seran desqualificats des de la sortida o des del moment que iniciïn la participació i no gaudiran de cap dret. En cas d’haver de rebre assistència o patir algun accident, hauran d’assumir les despeses de totes les atencions que rebin i quedaran fora de la cobertura de l’assegurança. En aquest cas, els inscrits que els han cedit la inscripció i el dorsal seran responsables i respondran directa i personalment.
Altres recomenacions
A més de la normativa anterior, la organització de la Cavallera també recomanem el compliment dels següents punts:
– Serà obligatori que el dorsal sigui visible per a l’organització en els controls de pas i avituallaments.
– El recorregut per on passa la trobada, en molts trams, son camins privats i amb permís de pas tan sols per aquest dia. Per tant, quan sigui el cas, sigueu molt respectuosos amb els propietaris.
– L’itinerari estarà marcat, indistintament, amb cintes i/o amb senyals de guix a terra. Passaran sempre per dins de les delimitacions dels camins i corriols. L’organització es reserva el dret de modificar a darrera hora els trams que cregui convenients.
– Respecteu l’entorn, la natura i les propietats privades. Tots hi sortirem guanyant.
– Els camins pels que es circularà no estan tancats al trànsit, per tant es demana precaució.
– En cas d’abandonament s’haurà de comunicar i lliurar el dorsal a l’arribada o algun punt de control o avituallament.
– El mal temps no serà obstacle per a la celebració de La Cavallera. Si bé l’organització podrà suspendre-la o modificar-ne el recorregut abans de sortir cap participant.
Si vols fer la inscripció a la cursa fes clic al botó..    

INSCRIPCIONS

<<< tornar a la pàgina de presentació